Skip to content

sesoma estoniavihula mõis check innõmme silmakliinik rahu tnnõmme hambaravikliinikkaie massaaž pärnusvõrumaa kutsehariduskeskuse tehnomajatõde ja õigus lauludvõru betoon oüvõru kreutzwaldi kool tunniplaankohalikud valimised võru
 

Met deze dak inspectie drone hoef je niet het dak op.

Hajaasustuse programm - Kastre vald

Tartu vald panustas 2020. aastal hajaasustuse programmi 90 000 eurot, mis on kohalike omavalitsuste järjestuses toetuse suuruselt kolmandal kohal vabariigis. Riigipoolne toetus oli oodatust väiksem. Tartu vallale eraldati 81 204 eurot. 2019. aastal osales Tartu vald programmis 60 000 euroga.

Üldinfo - Põltsamaa vald

Hajaasustuse programm; Projektid; Omavalitsuste ühinemine; Põltsamaa valla 2020. aasta hanked. Põltsamaa valla teede suvine hooldus 2020-2021; Põltsamaa vald - Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 Tel: 776 8550 info@poltsamaa.ee Kõik kontaktid https://www.poltsamaa.ee

Hajaasustuse programm - Otepää Vald

hajaasustuse programm põltsamaa vald Põltsamaa Vallavalitsuse 21.08.2018 korralduse nr 2-3/2018/428 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" ja nr 2-3/2018/429 „Hajaasustuse programmi taotluse tingimuslik rahuldamine" alusel otsustati rahuldada alljärgnevad hajaasustusprogrammi taotlused:

2020 - Põltsamaa vald

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal. 23.01.20. Hajaasustusprogramm 2018 toetuse saajad. Määrus . Toimetaja: MART VILLUP. Vinni Vallavalitsus - Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald - Tel: 325 8650 e-post@vinnivald.ee Kõik kontaktid

2020 - Tartu vald

hajaasustuse programm põltsamaa vald Hajaasustuse programmist toetuse saajad . Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike

Hajaasustus programm - Vinni Vallavalitsus

hajaasustuse programm põltsamaa vald Hajaasustuse programmi 2020.a. aruande vorm. Määrus nr 14 "Hajaasustuse programm" Taotlusvorm. Projekti eelarve. Garantiikirja näidis. Arvutamise abimees. Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus. Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus. Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste

Hajaasustuse programm - Lääneranna Vallavalitsus

Hajaasustuse programm 2020. 2020.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid. Taotluste vastuvõtt on lõppenud. Hajaasustuse programmi taotluste esitamine oli …

Hajaasustuse programm - Lüganuse vald

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. Hajaasustuse programmi viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega

Toetuse saajad 2018 - Põltsamaa vald

hajaasustuse programm põltsamaa vald Haljala Vallavalitsuse 12.02.2020 korraldus nr 71 "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS

Hajaasustuse programm - Häädemeeste vald

17. veebruarist 2020 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Luunja vallas.. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada digitaalselt või paberil allkirjastatuna e-postil luunjavv@luunja.ee või tuua vallamajja aadressil Puiestee tn 14, Luunja vald, Tartumaa hiljemalt 17. aprilliks 2020.. Meetme eesmärk:

Hajaasustuse programm - Põltsamaa vald

Hajaasustusprogramm 2020 taotlemine . Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020.

Hajaasustuse programm - Haljala vald

Põltsamaa Vallavalitsuse 19.10.2020 istungi päevakorra projekt 16.10.2020. Põltsamaa Vallavalitsuse 19.10.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine 2. Sundvalduse seadmine kinnisasjadele Elektrilevi OÜ kasuks 3. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarbe ja koha-aadre Loe edasi »

Hanked - Põltsamaa vald

HAJAASUSTUSE PROGRAMM . Eesmärk . Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, aidates seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Põltsamaa vald - Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 Tel: 776 8550 info@poltsamaa.ee

Hajaasustuse programm - Saaremaa vald

Hajaasustusprogramm 2020 taotlemine . Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020.

Vliegen met een dakinspectie drone is eenvoudig. Iedereen kan het in een paar uur leren.

Je upload de scan via 4G en hebt meteen resultaat.

De scan wordt meteen omgezet naar de door jou gebruikte applicaties.

Onze drone is robuust en kan tegen een stootje

Onze dakinspectiedrones drones

DJI phantom 4 uitgerust met 3d scan apparatuur

DJI Phantom 4 pro

Solid x4 modulaire 3d scan drone

Solid X4

DJI m600 3D scan drone boven 4 kilo

DJI M600

Meer over wetgeving...

Scroll to top