Skip to content

kilingi-nõmme linnapäevad 2019 kavaettevõtluskontovõru üritused tänavõõrsõnade sõnaraamattõlgi abijan uuspõld naurava kulkurieesnääre kus asubjõhvi pubilinus medical estoniakuidas kirjutada luuletust
 

Met deze dak inspectie drone hoef je niet het dak op.

Eesti murded - Tartu Kutsehariduskeskus

Väike murdesõnastik Dialectological dictionary of Estonian Toimetanud Valdek Pall Koostanud A. Haak, E. Juhkam, M. Kallasmaa, A. Kask, V. Lonn, E. Niit, P. Norvik

Mulgi murre - Eesti Entsüklopeedia

Praegu vajab sõnastik veel viimistlemist. Mulgi sõnastik muutub kasutajatele kättesaadavaks 2013. aastal. Setu sõnaraamatu väljatöötamisel kasutatakse rahvalaule, setu rahvalauliku Anne Vabarna eeposeid ja eesti imemuinasjuttude setu tekste. Kõik kolm allikat on kättesaadavad digitaliseeritud kujul.

Mulgi murdes | Sõnu seletav sõnastik

mulgi murde sõnastik
[MES] Mulgi sõnastik. Sõnastikust • Eessõna • Lühendid. Päring: osas

sõnastik: January 2011 - Blogger

Mulgi murdes on produktiivsed (loovad) mitmed mujal vähelevinud sõnatuletusmallid. Nii esineb a-, ä- tüvelistest kahesilbilistest verbidest tuletatud k- liitelisi deverbaale, nt …

võro-eesti-võro sõnaraamat

mulgi murde sõnastik
Mulgi murre kuulub lõunaeesti murderühma, teda on nimetatud ka lõunaeesti läänemurdeks.Mulgi murret on räägitud Võrtsjärvest ja Väikesest Emajõest lääne pool – Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu kihelkonnas. Vanimad Mulgi murde erijooned on rohkem kui tuhat aastat vanad, näiteks keeldkõne vormid ärä minnä ’ära mine’, rahvaluules ärä minnäk; arhailises

Category: Dialects | Murdeid: Mulgi - Maakeel: Estonian

Seto sõnastik (2016) Esimene seto veebisõnastik sisaldab üle 6000 märksõna, mida saab otsida nii murdekeelse kirjapildi kui ka lihtsustatud ja ilma diakriitiliste märkideta variandi järgi. Mulgi sõnastik (2013) Mulgi veebisõnastikust saab sõnu otsida nii märksõna …

ETIS - Lõunaeesti murdetekstide sõnastikud

mulgi murde sõnastik
Viimasel ajal on neid ilmunud pea igal aastal, näiteks Inge Käsi „Vanapärase Võru murde sõnaraamat” (2011), Alli Laande ja Triin Todeski „Mulgi sõnastik” (2013), Mariko Fasteri, Laivi Oru, Urmas Kalla, Sulev Iva ja Triin Iva „Eesti-võru sõnaraamat” (2014), Paul Kokla „Hiiu sõnaraamat” (2015) ja …

Leksikaalsed ressursid

Vanapärase Võru murde sõnaraamat (2011, PDF) Mulgi sõnastik (2013) Hiiu sõnaraamat (2015) Idamurde sõnaraamat (2016) Kihnu sõnaraamat (2016) Seto sõnastik (2016) Kuusalu rannakeele sõnaraamat (2019) Võro-eesti-võro sõnaraamat (Võru Instituut) Eesti-udmurdi sõnaraamat (2015) Eesti-mari sõnaraamat (2017) Eesti-ersa sõnaraamat (2019)

Etümoloogilisi märkmeid (XV) - Udo Uibo

mulgi murde sõnastik
Kokkopandja: Jüvä Sullõv jt Graafiga: Tani Mattis Tekniline lahendus: Männamaa Kaur jt Kirodaq: synaq(ät)synaq.org

Estonian Academy Publishers - kirj.ee

mulgi murde sõnastik
EELex – mis ja milleks. Iga sõnastikukoostaja, kes alustab puhtalt lehelt uut sõnaraamatut, seisab kohe silmitsi mitme olulise valikuga. Kas sisestada materjal tekstitöötlusprogrammis, et tulemus oleks kohe "nagu päris" või pidada töö käigus vajalikuks ka sisu poolelt eristada, mis on mis?

Vliegen met een dakinspectie drone is eenvoudig. Iedereen kan het in een paar uur leren.

Je upload de scan via 4G en hebt meteen resultaat.

De scan wordt meteen omgezet naar de door jou gebruikte applicaties.

Onze drone is robuust en kan tegen een stootje

Onze dakinspectiedrones drones

DJI phantom 4 uitgerust met 3d scan apparatuur

DJI Phantom 4 pro

Solid x4 modulaire 3d scan drone

Solid X4

DJI m600 3D scan drone boven 4 kilo

DJI M600

Meer over wetgeving...

Scroll to top