Skip to content

borax eestiskino sõpruskuidas kujundada raamatutestonia ethnicitystartup accelerator estoniaa-sport jõhvigoogle translate eestikuidas saada sõjaväepolitseinikukseesti interpreetide liitbaltic storm estonia
 

Met deze dak inspectie drone hoef je niet het dak op.

nimede käänamine - Naistekas nimede käänamine eesti keeles

Nimi- ja omadussõnade käänamise tabel (ainsus):
Nimede käänamise reeglid - Sarnased failid
Nimi- ja omadussõnade käänamise tabel (ainsus):
KEELENÕU: Kuidas käänata eestlaste eesnimesid? nimede käänamine eesti keeles
Eesti keele grammatika on eesti keele grammatika.. Eesti keel kuulub soome-ugri keelte läänemeresoome haru lõunarühma.Eesti keele lähemad sugulaskeeled on vadja ja liivi keel (kui võru keelt pidada eesti keele murdeks).. Eesti keele kirjutamiseks kasutatakse ladina tähestikul põhinevat eesti tähestikku.. Erinevalt paljudest teistest keeltest puudub eesti keeles grammatiline sugu
Nimede käänamine | Eesti keel
Sisestage eestikeelne sõna, saate tema valitud grammatilise vormi. Sõna: Käändsõna Pöördsõna; Ainsus Mitmus; nimetav: omastav: osastav: sisseütlev: seesütlev
eesti nimede käänamine - DELFI Naistekas nimede käänamine eesti keeles
Kuidas käänata nimesid Anett, Ott ja Epp? Nimede käänamine peab mahtuma eesti sõnamuutmise raamidesse. Anett, Ott ja Epp on astmevahelduslikud nimed, seega on need kõik omastavas käändes nõrgas astmes: Aneti, Oti, Epu. Kas kohtasin Anu ja Ene või Anut ja Enet? Pesa-tüüpi nimede puhul, nagu Anu, on lubatud nii t-lõpuga osastav kääne kui ka lõputa käänamine, seega võib kohata
Käänded. Eesti keele 14 käänet - Õppeaasta | TaskuTark
Nimede käänamine ja nimetuletised. . Nime tähtsus:. Nime tuleb kasutada korrektselt, valekasutamine võib olla solvav.. Ees ja perekonnanimi:. Eesti keeles eelneb eesnimi perekonnanimele.. Perekonna nime kasutatakse eespool ainult nimekirjades, st et perekonnanimele järgneb. koma.. Nime käänamine:. Käändelõpud lisatakse, kui see on võimalik, nime algkujule.
Eesti keele käsiraamat - Eesti Keele Instituut
Faili nimi: 2017-003498-0004_0001_XHD_EKI-KEELEKLIPID_EESTI-PEREKONNANI.mxf: Indeks: 2017-003498-0004: Kestus: 00:01:25: Registreerimise kuupäev: 06.07.2017
Eesti keel nimede käänamine eesti keeles
Eesti keele käsiraamatu järgi on soome nimede mitut moodi käänamine siis tulenev sellest, et mis sorti sõnana neid võtta. kas nimena (et siis säilitab algse kuju nagu kõikide nimede
Eesti keele süntesaator - Filosoft nimede käänamine eesti keeles
Eesti nimed 1) muistsed, paganusaegsed nimed 2) kiriklikku päritolu vanad laennimed, mis muganesid eesti keelde 3) laenud teistest keeltest – võõrkeelsed nimed 4) eesti keele baasil loodud tehisnimed
Eesti keele grammatika – Vikipeedia
muutumatul kujul – eesti keele mõttes siis nimetavas käändes – ka siis, kui meie peaksime selle eeslisandi asendis omastavasse panema (Start spordiriided pro Stardi spordiriided). Alati ei määratagi mingeid reegleid, aga siinne jurist või müügiesindaja ise arvab, et käänamine võib nime kahjustada, rikkuda või pöördumatult muuta.
Harjutused - Eesti keele käänded
Nime Eesti sisseütlev kääne on Eestisse, nt sõidavad Eestisse, mitte „sõidavad Eesti“. Sama moodi on nimega Hiina: sõidavad Hiinasse, mitte „sõidavad Hiina“. Perekonnanime Kink omastav on olenevalt nimekandja soovist kas Kingi või Kingu. Nimede Reuters ja Times käänamisel pole ülakoma vaja, nt omastav on Reutersi, Timesi.
Keelenõu: kuidas käänata eesti perekonnanimesid? - Sekretar nimede käänamine eesti keeles
Neljatäheliste perekonnanimede loetelu on ühtlasi ka Eesti kõige populaarsemate nimede loetelu. Kokku esineb üle 4700 neljast tähest koosnevat nimekuju, kuid kõige rohkem on kuuetähelisi perekonnanimesid – 18 protsendil elanikest. Pooltel Eesti elanikel on perekonnanimi kaks kuni kuus tähte pikk.
Nimi- ja omadussõna käänamine - ÕPIME KOOS VENE KEELT
Keeleteaduses – keelte, murrete ja murrakute lühendid (näiteid eesti keeleteadlaste 1954. a kokkuleppest): sm – soome keel, mo – mokša keel, nee – neenetsi keel, lvKu – liivi keele Kuramaa murre, ungLo – ungari keele loodemurre, Koe – Koeru murrak, Phl – Pühalepa murrak (iga murrakusümbol on kolmetäheline).

Vliegen met een dakinspectie drone is eenvoudig. Iedereen kan het in een paar uur leren.

Je upload de scan via 4G en hebt meteen resultaat.

De scan wordt meteen omgezet naar de door jou gebruikte applicaties.

Onze drone is robuust en kan tegen een stootje

Onze dakinspectiedrones drones

DJI phantom 4 uitgerust met 3d scan apparatuur

DJI Phantom 4 pro

Solid x4 modulaire 3d scan drone

Solid X4

DJI m600 3D scan drone boven 4 kilo

DJI M600

Meer over wetgeving...

Scroll to top